Uvjeti poslovanja servisa

Sve kvarove koji nastanu u jamstvenom roku, servis će ukloniti besplatno. Zadržavamo pravo da odbijemo popravak uređaja prema jamstvenim pravima ako se kod dijagnostike uređaja utvrdi da je kvar izazvan korisnikovom greškom, nepravilnom uporabom, zapuštanjem uređaja, nepridržavanjem uputa o rukovanju, pokušajem samostalnog popravka, softverskom greškom, višom silom, prevelikim naponom, mehaničkim oštećenjima, zbog istrošenosti uređaja i slično.

Trošak dostave uređaja u servis i iz servisa snosi korisnik. Operativni sustavi i ostale softverske greške, virusima zaražena računala, instalacija, reinstalacija i podešavanje istih nisu pokriveni jamstvenim pravima. Takve usluge pregleda i otklanjanja kvara se posebno naplaćuju prema važećem cjeniku.

GPU INFO d.o.o. ne odgovara za podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem drugom uređaju koji služi za pohranu podataka. Korisnik je dužan sam raditi sigurnosnu kopiju svojih podataka.

Popravak koji ne prelazi vrijednost od 80 € smatramo isplativim, a u svim ostalim slučajevima kontaktiramo korisnika za daljnje upute.

Dijagnostika kvara je besplatna ako se korisnik odluči na popravak. U slučaju ako korisnik odustane od popravka ili popravak nije uspio naplaćuje se dijagnostika prema važećem cjeniku.

Ukoliko korisnik ne preuzme uređaj u roku od 20 dana od završetka popravka ili dijagnostike naplaćujemo skladištenje u iznosu od 1 € za svaki dan skladištenja. Za uređaje koji neće biti preuzeti u roku od 90 dana, a bez prethodnog dogovora o produljenom čekanju, ne odgovaramo i mogu biti rashodovani.

Korisnik je jasno i unaprijed upoznat sa uvjetima poslovanja na ovoj web stranici, servisnoj primci ili na upit i smatramo da je suglasan sa uvjetima poslovanja servisa i cijenama servisa prema važećem cjeniku.